Aldersvennlig by

20. november starter første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Oslo lokallag deltar med to stykker.

En aldersvennlig by er ifølge Oslo kommune et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. Vi ønsker velkommen til første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by.

Den første debatten i rekken arrangeres av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo kommune, og vi tar i denne omgang for oss en viktig del av eldres hverdag som byborgere: byliv, nærmiljø, uteområder og fysisk aktivitet.

Her kan du lese mer om seminaret 20. november.

@