LOP Oslo invitert til Europeiske Minoriteter Online

LOP-Oslo v/Turid Frimo er invitert til å holde innlegg ved to seminarer arrangert av EMINOL (Europeiske Minoriteter Online) 26.juni og 3.juli 2019. Hovedemnet er: Bevisstgjøring av kvinner med innvandrerbakgrunn om diskriminering, trakassering og undertrykking.

LOP er bedt om å holde innledning om temaet: Erfaring om arbeidsliv og pensjonister.

Seminaret arrangeres i samarbeid med NAV-Jobbsjansen Nordre Aker.

Gruppene vil omfatte 20-25 deltakere – kvinner med innvandrerbakgrunn.

@