Full retrett fra NAV

Nav gjør full retrett og vil likevel sende ut utbetlalingsmeldinger i vanlig post.

Tidligere i år bestemte NAV at de ikke skulle sende ut utbetalingsmeldinger i posten til pensjonister og uføretrygdede som har epost eller mobiltelefonnummer i det felles offentlige kontaktregisteret på norge.no.

Dette kom det mange protester i mot. Nå er det bestemt at de som ønsker det kan reservere seg mot digitale utbetalingsmeldinger og fremdeles få dem i posten.