Årsberetning for 2022

03. mai 2023

 

Årsberetning 2022 (3.mars 2022 – 28.mars 2023)

Styret

På årsmøtet den 3. mars 2022 ble Karin Woldseth valgt til leder (for et år) og Kari Kjenndalen valgt som styremedlem (for to år). Årsmøtet gav fullmakt til valgt styre å supplere seg selv. Styret ble senere utvidet med Mette Vinke, Ida Pukstad Wagner og Pino Kosiander.

Styrets leder har også fungert som kasserer, Mette Vinke og Ida Pukstad Wagner som medlems - og arrangementsansvarlig og Kari Kjenndalen som nestleder og sekretær. Pino Kosiander er valgt som styremedlem.

Styret fikk fullmakt til å velge valgkomite.
Det ble ikke valgt revisor på årsmøtet, og styret har bedt et privat firma påta seg dette for 2022. Representasjon

Karin Woldseth og Kari Kjenndalen representerte LOP Oslo på kurs for hele LOP i Sandvika 5-6 mai 2022. Kjenndalen er fra november 2022 medlem i LOPs pensjonsutvalg og har også vært deltaker på et møte i Stortinget 20.mai om «samordningsfella». Hun er oppnevnt i et offentlig utvalg om tannhelse etter forslag fra LOP sentralt.

LOP Oslo deltok på Oslo kommunes Eldredag i Rådhuset 1.oktober representert ved Mette Vinke og Ida Pukstad Wagner.

Aktivitet

Styret sendte i mai 2022 ut et medlemsbrev der det ble oppfordret om å melde seg som styremedlem og komme med innspill om aktiviteter.

Styret har hatt seks møter og fått låne lokaler hos LOP sentralt i Øvre Vollgate 11, noe vi er takknemlig for. Sekretariatet er nå på flyttefot.

Styremøtedatoer:22. mars (overføring av info fra tidligere styre),14.juni (telefonmøte), 5. september (konstituering), 18. november 2022, 11. januar og 8. februar 2023.

Det er blitt arrangert følgende treff:

18.oktober: Omvisning i Operaen, etterfulgt av felles lunsj (egenandel) 10 deltakere.

25.november: Omvisning på Munchmuseet, etterfulgt av felles lunsj(egenandel) 26deltakere.

25.januar 2023: Foredrag om fremtidsfullmakt ved Einar Olav Carlsen fra Egen Fremtid AS på Deichman Bjørvika.12deltakere. De fleste ble igjen til felles lunsj på egen regning.

28.mars 2023: Årsmøte på Deichman Bjørvika.

Medlemsutvikling

Laget har per desember 2022 til sammen 125 betalende medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt kontingent på tre år, strykes fra listen. Medlemmer som ikke har betalt på to år, purres sentralt.

Økonomi

Kontingenten har vært uforandret i 2022, kr 500 for fullt betalende, hvorav kr 290 går til LOP sentralt. Medlemmer av fagforeninger som betaler sentral kontingent for sine medlemmer, betaler kr 210 til LOP Oslo.

Inntekter for øvrig er tilskudd fra såkalte «bingomidler» som tildeles frivillige organisasjoner etter søknad.

Utgiftene dreier seg i det vesentlige om kopiering og utsending av brev til medlemmer (foreningen har et meget stort antall medlemmer som ikke har oppgitt e-postadresse), dekning av utgifter til omvisninger og servering ved arrangementer. Styret har vedtatt å si opp avtale om sentral innkreving av kontingent og kreve den inn selv, hvilket innebærer en innsparing. Lokallaget har heller ikke lenger utgifter til kontorleie. Det vises for øvrig til utsendt regnskap.

Rekruttering

Styret har drøftet hvordan laget skal arbeide for å øke antall medlemmer. Det er lagt ut informasjon om laget på sosiale medier (Face book) og LOPs sentrale medlemsside. Medlemmer oppfordres til å verve kollegaer/venner. Det er enighet om å intensivere dette arbeidet når nytt styre er på plass.

Oslo 8. februar 2023

Kari Kjenndalen Sekretær

Godkjent på styremøte 8.februar 2023

 

 

LOP-logo.jpg
@