Overkjøring av eldre gjennom tvungen digitalisering

NAV har sendt ut informasjonsbrev til interesseorganisasjoner og foreninger for pensjonister med informasjon om at november blir den siste måneden der de sender utbetalingsmelding i posten for siste pulje av pensjonister og uføretrygdede.

LOP beklager denne utviklingen i samfunnet, der eldre mennesker overkjøres av en digitalisering som ikke alle behersker. Det burde være en selvfølge at de som ikke har tilgang til eller behersker data, kan få sin lønnslipp i vanlig postgang. Både i banksystemet, og nå i det offentlige, skjer det en storstilt diskriminering av eldre mennesker. Dette strider mot det samfunnsansvaret som disse institusjonene har.

Flere og flere av de yngre pensjonistene vil ikke ha problemer med å få sine lønnslipper digitalt. Det er særlig den eldste gruppen av pensjonister som ikke er brukere av digitale plattformer. LOP mener at samfunnet kan yte den gesten til disse å kunne få sin lønnslipp i papirformat som de selv kan forholde seg til. Å måtte være avhengig av hjelp fra venner, barn eller andre for å kunne få tilgang til sin egen lønnslipp mener vi er en uverdig behandling av våre medmennesker. Det riktige ville vært å gi et langt bedre tilbud fra det offentlig om digital opplæring for de som ønsker og trenger dette, samtidig som man bevarer tilbudet om lønnslipper i postkassen til de som ikke vil komme til å beherske digitale verktøyer.

@