Koronaen og Oslo lokallag

Møtevirksomhet er ikke enkelt om dagen, alt er med en meters avstand – max 20 tilstede – møtelokalene det kan være vanskelig å gjennomføre en meters - regelen. Oslo er spesielt utsatt, derfor holder vi en lav profil høsten 2020. Eldredagen 1.oktober i Oslo Rådhus: Lop-Oslo representert med Jon Lange er fortsatt med i arrangementskomiteen og de forbereder Eldredagen og håper den er gjennomførlig. Vi vil her prøve å få flest mulige adgangskort, som vil bli sendt i posten til medlemmene våre, så langt det rekker.

Håper situasjonen i Oslo har blitt bedre til desember, så vi kan gjennomføre den tradisjonelle julelunsjen på Tåsen. Invitasjon til julelunsjen blir i år som før om årene sendt ut skriftlig pr. post
 
Ha en god høst
For styret i LOP-Oslo lokallag
Turid Frimo  
 
@