Annonse fra Oslo lokallag

Vi har satt inn en annonse i bladet sykepleien, og håper å få mange nye LOP-medlemmer gjennom dette.

Slik ser annonsen ut:

 

alt