Med ønske om en god og aktiv høst!

Jeg takker nå for 2023, og for alt LOP- arbeid som er gjort på alle nivåer i løpet av året. I 2023 har LOP satt pensjonistenes behov på den politiske agendaen, og har levert flere høringer.

Det er også sendt henvendelser til flere av komiteene på Stortinget. LOP sine krav til statsbudsjettet for 2025 er nylig sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. To av møtene om statsbudsjettet avholdes med Arbeids- og inkluderingsministeren i år, de to siste avholdes våren 2024. LOP sine krav til statsbudsjettet 2025, kan dere lese om i dette bladet og på hjemmesiden vår.

Det har i lang tid vært behov for mer arbeidskraft i sekretariatet, som inntil nå har bestått av en person; daglig leder. Det er nå på slutten av året 2023 ansatt en person til i 20 prosent stilling. Denne stillingen øker til 40 prosent i 2024. Rune Andersen ønskes velkommen.

Vi ønsker nye medlemmer fra våre samarbeidspartnere velkommen som gode LOPere og anbefaler dere å ta kontakt med våre lokallag. I lokallagene foregår det mye og god kulturell, faglig og sosial aktivitet. Kontaktpersoner finner dere bakerst i dette bladet.

Og så en liten oppfordring og et spørsmål: Bor du et sted i landet hvor det ikke er lokallag, men kunne tenke deg det – og kanskje også kunne tenke deg å være med å starte et lokallag? Ta kontakt med daglig leder eller styreleder (kontaktinformasjon finner du på side 2 i bladet). Etablering av et nytt lag vil være både en meningsfylt og morsom jobb, og vil skje i godt samarbeid med sekretariatet og sentralstyret. 

Jeg avslutter med å ønske 2024 velkommen.
 

Med ønsker om en god jul og et godt nytt år!
 

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg
@