Med ønske om en god og aktiv høst!

Nå står høsten for tur. Og la oss ta den godt i bruk. Pensjonister trenger å stå sammen, for slik blir pensjonistene som gruppe sterkere. Og innenfor den store gruppen av pensjonister i landet vårt, er det viktig at de offentlige tjenestepensjonistene synliggjør seg og står sammen for den offentlige tjenestepensjonen.

I tillegg er det viktig å stå sammen om, og å kjempe for, pensjonistenes helse og velferd. Sentralt vil jeg trekke frem Sentralstyret med leder og nestleder i spissen, Pensjonsutvalget, Helse- og velferdsutvalget og daglig leder som de mest sentrale verktøyene LOP har til rådighet. Lokalt er det lokallagene og eldrerådene som er de viktigste verktøy for å synliggjøre og sette pensjonistenes økonomi, helse og velferd på dagorden. I tillegg er det i lokallagene planlagt mange spennende og interessante aktiviteter utover høsten, aktiviteter som samler medlemmer til gode samvær.

Medlemskontingenten er LOPs hovedinntektskilde, derfor er det helt avgjørende for LOP som organisasjon at denne betales. Så her kommer en vennlig påminnelse om å betale medlemskontingenten for de av dere som ikke har gjort det. I tillegg er det også viktig at dere alle reklamerer for LOP og forsøker å verve flere medlemmer. 

Høstens viktige oppgaver for daglig leder er blant annet å søke om momskompensasjon og å søke om statsstøtte. Statsstøtten henger sammen med antall betalte medlemmer, så det tydeliggjør enda sterkere hvor viktig det er med flere medlemmer for LOP.

Som et eksempel på hvor viktig pensjonister er som gruppe, og LOP som pensjonistorganisasjon, vil jeg nevne at regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget ble oppnevnt i statsråd på fredag den 12. august og som pensjonist i utvalget, og også medlem av LOP, ble Kari Kjenndalen fra Oslo valgt inn. Utvalget skal levere sin endelige rapport (NOU) innen utgangen av juni 2024. 

Med ønsker om en god og aktiv høst!

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg