Forventninger til 2021!

De fleste av oss har store forventninger til dette året, forventninger om at hverdagen skal bli slik den var på starten i fjor, den gangen vi hadde frihet til å bevege oss fritt. Og det er vaksinen som vil gi oss hverdagen tilbake. Noen av dere er nå vaksinert, og til alle dere andre ønsker jeg lykke til. Dette er en viktig begivenhet.

LOP startet året i år med landsmøte 21. og 22. januar, og dette ble gjennomført digitalt på en super måte. Et sekretariat på 9 stykker, pluss en tekniker var samlet på hotell på Gardermoen. Alle delegater og deltagere deltok gjennom Zoom. Og ja, vi var spente på forhånd om hvordan en slik gjennomføring av landsmøtet ville gå. Og ja, det gikk imponerende bra på alle måter. En ny erfaring og kunnskap å ta med seg for LOP som organisasjon. 

Landsmøtet betyr at noen takker for seg og går av, og nye folk trer inn. Tusen takk for samarbeid og innsats til dere som gikk ut av deres verv. Og velkommen til nye krefter – jeg ser frem til givende samarbeid og godt arbeid for LOP. Det nye sentralstyret og flere av komiteene og utvalgene er i gang med sitt arbeide. Det fungerer fint å arbeide gjennom digitale møter, men jeg må si at jeg gleder meg til å møte alle de nye tillitsvalgte fysisk, og ansikt til ansikt, når det blir mulig et godt stykke ut i 2021. 

Koronasituasjonen har vist at pensjonister er en ekstra sårbar gruppe på mange måter. Derfor er det slik at pensjonister fortsatt, både under denne epidemien og i etterkant, vil trenge et sterkt LOP. For å få til dette er LOP avhengig av at du betaler medlemskontingenten din for 2021. 

2019-05-09 13.38.04.jpg