God sommer!

De aller fleste av LOP sine medlemmer er nå ferdig vaksinerte, og det betyr frihet og mulighet til å være sammen med andre igjen. Og også muligheten til å delta på arenaer som lenge har vært stengt. LOP ser frem til at vi kan møtes fysisk, både på lokalt og sentralt nivå. 

I sin leder i siste "Vi i LOP" skriver sentralstyreleder Rannveig Bærheim om «digitalt utenforskap» som en negativ følge av pandemien, og at digital opplæring er en sak som LOP gjennom sine eldreråd kommer til å jobbe for. Som daglig leder reflekterer jeg over at pandemien også har fått mange av oss raskere opp på digitale plattformer. Dette gjelder blant annet LOP sitt sentralstyre, og takket være videomøte har sentralstyret hatt oftere møter enn før pandemien. 

Den digitale møteformen kommer nok til å fortsette også etter pandemien, den er ressursbesparende både i forhold til tid og penger. Men – videomøte kan ikke erstatte det at sentralstyret møtes fysisk, fordi det skjer noe i tillegg når man møtes ansikt til ansikt i det fysiske rom. Og jeg gleder meg til å kunne møte det nye sentralstyret tidlig på høsten. 

Men ønsker om en god sommer!

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg