Med ønske om en god og aktiv høst!

Vel overstått sommer. Og nå kommer en høst som vi skal ta godt i bruk. Det kan ikke gjentas for ofte at pensjonister trenger å stå sammen, for slik blir pensjonistene som gruppe sterkere. Det er viktig å stå sammen om å kjempe for pensjon, helse og velferd.

Sentralt vil jeg trekke frem Sentralstyret med leder og nestleder i spissen, Pensjonsutvalget, Helse- og velferdsutvalget og daglig leder som de mest sentrale verktøyene LOP har til rådighet. Lokalt er det lokallagene og eldrerådene som er de viktigste verktøy for å synliggjøre og sette pensjonistenes økonomi, helse og velferd på dagorden. I tillegg er det i lokallagene planlagt mange spennende og interessante aktiviteter utover høsten, aktiviteter som samler medlemmer til gode samvær. 

Som nestleder Nils Mæhle skriver om i dette nummer av Vi i LOP har LOP etablert et prosjekt som skal se på utfordringer LOP for tiden står i og mulige løsninger. For LOP er dette et prosjekt som gir mulighet til å foreslå endringer og en utviklingsvei som vil være positiv for LOP som en interesseorganisasjon. 

Medlemskontingenten er LOPs hovedinntektskilde, derfor er det helt avgjørende for LOP som organisasjon at denne betales. Så her kommer en vennlig påminnelse om å betale medlemskontingenten for de av dere som ikke har gjort det. I tillegg er det også viktig at dere alle reklamerer for LOP og forsøker å verve flere medlemmer. 

Høstens viktige oppgaver for daglig leder er blant annet å søke om momskompensasjon og å søke om statsstøtte. Statsstøtten henger sammen med antall betalte medlemmer, så det tydeliggjør enda sterkere hvor viktig det er med flere medlemmer for LOP.

Med ønsker om en god og aktiv høst!            

 

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg