En god og aktiv høst!

Vel overstått sommer. Og jeg ønsker en god og aktiv høst velkommen. En høst som skal ta oss tilbake til det normale. Tilbake til det normale som helt sikkert er noe annerledes enn det normale som var før koronapandemien. Vi er klare!

I sommer avsluttet LOP en mangeårig kontoradresse i Stortingsgata i Oslo sentrum, og har nå flyttet til nytt kontor i Øvre Vollgate 11 i Oslo sentrum. 

Som landets eldste pensjonistorganisasjon har LOP et arkiv som går langt, langt tilbake i tid. LOPs arkiv er bevaringsverdig og har fått plass hos Riksarkivet. Det er en spennende prosess LOP nå er midt oppi, og det kommer mer informasjon om dette i neste nummer av Vi i LOP. 

I høst har LOP en verveaksjon gående. LOP har et enormt vekstpotensiale. Hjelp oss å informer om LOP, og hjelp oss å verve! Jeg oppfordrer hver og en av dere til å verve et medlem. Skjer det - kommer LOP inn i en enorm vekst, og det vil styrke LOP slik at vi kan ta en enda tydeligere rolle i det offentlige rom. Lokallagene skal bidra i denne vervekampanjen. I tillegg har LOP gående en vervekampanje på Facebook. Når dere ser den, så  lik og del den, slik at vervekampanjen sprer seg godt. Medlemskontingenten er LOPs viktigste inntektskilde. Koronaperioden har dessverre bidratt til færre innmeldinger i LOP, slik at vi har en del innmeldinger å ta igjen, og da må vi spurte litt! Vi skal ikke bare ta igjen det tapte, men også vokse! Et LOP i vekst vil være et enda sterkere LOP, som ivaretar pensjonister generelt i forhold til helse- og velferdstjenester, og trygdeoppgjør spesielt. Og ved også å melde dere inn i et lokallag har dere muligheten til et godt faglig, kulturelt og sosialt fellesskap. Lokallagene i LOP er et godt sted å tilhøre.


Men ønsker om en god og aktiv høst!

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg