Med ønske om et riktig godt 2022!

Kjære LOP-medlem, med ønske om et riktig godt nytt år! Mesteparten av et nytt år ligger foran oss, og det skal vi ta godt i bruk. Og for LOP er målene også for dette året å vokse i medlemstall og å gjøre LOP enda mere kjent.

Høsten 2021 hadde vi gående en verveaksjon, blant annet på Facebook og i lokallagene. Pandemien førte til mindre aktivitet i lokallagene, og verveaksjonen var med på å snu fokuset til mer aktivitet og informasjon om LOP. Verveaksjonen ga gode resultater; den fikk i seg selv opp igjen fokuset på offentlig tjenestepensjon – i tillegg til at det ga gode resultater i lokallagene med nye medlemmer. Velkommen til dere alle!

Velkommen ønskes også nye medlemmer fra Skolelederforbundet, Radiografforbundet og Sykepleierforbundet. 

LOP har nå på nyåret tatt kontakt med flere potensielle fagforbund for mulig samarbeid. Slike samarbeid styrker LOP og det vil også styrke disse fagforbundenes pensjonister, fordi det er LOP som innehar drøftingsrett i pensjonsoppgjørene og som kjemper for den offentlige tjenestepensjon.

På landsmøtet i januar 2021 ble det besluttet en årlig økning av medlemskontingenten justert etter lønns- og prisvekst. Den sentrale kontingenten har i år derfor økt fra kr. 280 til kr. 290. 

Med ønsker om en god og aktiv vår!

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg