Med ønske om en god sommer!

Det er alltid travle arbeidsdager for daglig leder i LOP, og de blir ekstra travle når det skal arrangeres landsmøte. Landsmøtet holdes 20. og 21. juni på Gardermoen. Vedtak på landsmøtet vil sette rammer for LOPs virksomhet tre år fremover, og det blir spennende å samarbeide med et nytt sentralstyre.

I årets trygdeoppgjør var LOP til stede med de andre pensjonistorganisasjonene og gjorde en viktig jobb for landets pensjonister. Les mer om tallene i trygdeoppgjøret i leders artikkel på side 3 i dette bladet.

Alle nye medlemmer i dette første halvåret av 2024 ønskes velkommen inn i LOP. Er dere ikke allerede medlem i et lokallag, oppfordres dere til å ta kontakt med det lokallaget som er i nærheten. Lokallagene tilbyr turer, medlemsmøter med nyttige temaer, kurs, kulturaktiviteter og et sosialt fellesskap. I tillegg er det mulighet for aktivt å påvirke og bidra interessepolitisk på lokalt nivå.

Og så en liten oppfordring og en mulighet: Bor du et sted i landet hvor det ikke er lokallag, men kunne tenke deg det – og kanskje også kunne tenke deg å være med å starte et lokallag? Ta kontakt med daglig leder eller styreleder (kontaktinformasjon finner du på side 2 i bladet). Etablering av et nytt lag vil være både en meningsfylt og morsom jobb, og vil skje i godt samarbeid med sekretariatet og sentralstyret. 

Medlemskontingenten er LOPs hovedinntektskilde og avgjørende for LOPs virksomhet. Jeg minner derfor dere som ikke har betalt medlemskontingenten om å gjøre det (Gjelder ikke for våre medlemmer gjennom NRF og NSF).

Sekretariatet holder stengt i juli måned.

Med ønsker om en god sommer!                                                                                         

                                                                                                                                                    

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg
@