Med ønske om en god sommer!

LOP har i løpet av våren hatt kontakt med flere potensielle fagforbund for mulig samarbeid. Dette er viktig arbeid for at LOP som organisasjon skal vokse. Det er i slike samarbeid de store medlemsmassene befinner seg, og LOP sin mulighet til å bli en enda sterkere aktør. 

5. og 6. mai ble det gjennomført kurs for våre tillitsvalgte i lokallagene. Kurset ble holdt i Sandvika i Bærum. De fleste lokallag deltok på kurset. Temaer på kurset var blant annet hovedlinjer i regjeringens eldrepolitikk, aldersdiskriminering, framtidsutsikter for alderspensjonen og vervearbeid. Etter pandemien er dette det første store arrangementet for LOP sentralt. Mange hadde gleden av å kunne møte hverandre igjen, mens for andre var det første gang man møttes. 

Pandemien har gitt oss en erfaring på at digitale møteplattformer er en ressurs, men det kan aldri erstatte det fysiske møtet mellom folk. Det skjer noe mer når man møtes ansikt til ansikt – og dette «noe mer» er til inspirasjon for mere arbeid.

LOP v/sentralstyreleder Rannveig Bærheim la 13. mai frem LOP sine krav til trygdeoppgjøret 2022, og 18. mai kom regjeringen med sitt tilbud. Dette kan dere lese mer om i dette bladet.

Medlemskontingenten er sendt ut, og vi oppfordrer alle til å betale. Medlemskontingenten er det økonomiske livsgrunnlaget til LOP. Jeg gjør oppmerksom på at kontingenten er sendt ut på e-post til dere som har det. 

Vi ønsker nye medlemmer fra våre samarbeidspartnere velkommen, og anbefaler å ta kontakt med våre lokallag. I lokallagene foregår det mye og god kulturell, faglig og sosial aktivitet. Kontaktpersoner finner dere bakerst i dette bladet.

Med ønsker om en god sommer!

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg