Med ønske om en god og aktiv vår!

For LOP er det et hovedfokus også for dette året å vokse i medlemstall og å gjøre LOP enda mere kjent, samtidig som vi skal fortsette det gode arbeidet LOP gjør for landets pensjonister. Det er mye god helse å hente i det å være med i et lokallag, både som aktiv medlem og som aktiv i styrearbeid. I disse dager holdes det årsmøter ute i lokallagene. I den forbindelsen vil jeg si tusen takk for samarbeid og innsats til dere som har gått ut av deres verv, og velkommen til nye krefter – jeg ser frem til givende samarbeid og godt arbeid for LOP. 

På slutten av året 2022 hadde vi en verveaksjon, og den ga gode resultater spesielt for mange av lokallagene. Velkommen til dere alle. I tillegg ønskes alle nye medlemmer fra NSF og NRF velkommen.

Nylig fikk LOP invitasjon til møter om trygde-drøftingene for 2023, så det betyr at arbeidet med LOPs krav til trygdeoppgjøret for i år er i gang. LOP sine krav til statsbudsjettet for 2024 ble levert i desember 2022, og disse kravene jobbes det videre med i flere møter med regjeringen utover våren.

I år er det kommunevalg, og da skal det også velges nye eldreråd. Eldrerådene handler om brukermedvirkning, og det er brukeren selv som best kjenner sin egen og sin egen gruppes situasjon. Det er derfor viktig at pensjonister gjennom LOP får sine medvirkere inn i eldrerådene. For LOP starter dette arbeidet nå, frem mot valget i høst.

På landsmøtet i januar 2021 ble det besluttet en årlig økning av medlemskontingenten justert etter lønns- og prisvekst. Den sentrale  kontingenten har i år derfor økt  
fra kr. 290 til kr. 305. I tillegg kommer lokallags-kontingent for de av dere som er medlemmer i lokallag. De aller fleste av dere har nå mottatt medlemskontingent, og jeg minner på betaling av kontingenten  (Gjelder ikke for våre medlemmer gjennom NRF og NSF).

Med ønsker om en god og aktiv vår!

WencheSandlie
Daglig leder LOP

 

2019-05-09 13.38.04.jpg