Med ønske om et godt 2021!

LOP har hatt en politisk aktiv høst. LOP har deltatt i trygdedrøftelser og har levert flere høringsuttalelser både i forhold til pensjonsspørsmål og i forhold til helse og omsorg. LOP har sendt brev til politikerne og sagt i fra om at det er uakseptabelt at ingen organisasjoner som representerer pensjonistene er med i utvalget. 

LOP regner med å bli hørt og å bli tatt med på råd i denne evalueringsprosessen. LOP har også sendt brev til politikerne og gitt sine synspunkter på forslaget til pensjonsforlik. Og i desember måned blir første runde med krav til statsbudsjettet 2022 gjennomført.

Når jeg ser tilbake på 2020 har det vært et spesielt år, preget av usikkerhet. Mye usikkerhet i forhold til planlegging og gjennomføring av møter og ulike aktiviteter. Og for mange av lokallagene har det vært mye stillstand. Gledelig er det at noen lokallag har greid å ha noe aktivitet samtidig som smittevernreglene har vært fulgt. Og jeg vet at de tillitsvalgte i lokallagene har gjort en god jobb for å holde motet til medlemmene oppe. Jeg gjengir her oppmuntrende ord som er sendt ut til et lokallag, fra deres lokallagsleder: 

«Gode vener i LOP.  Vonar at alt står bra til med dykk i denne rare og vanskelege tida. Med bakgrunn i Statsministeren si åtvaring i dag, har styret beslutta at vi avlyser medlemsmøtet. Dette er trist, men vi våger ikkje å utfordra åtvaringane, tilrådingane og påboda. Vi er alle i ei utsett gruppe, og vi må difor vera ekstra varsame i denne vonde situasjonen. Vi ønskjer alle at vi kan få bukt med denne koronaen, og at vi kan samlast att i trygge omgjevnader. Vi vonar at han snart blir blåst til havs, men til så lenge må vi berre innretta oss så godt vi kan. I ei tid der staten kompenserer for milliardar så og seia dagleg, er det no meir enn nokon gong viktig at vi står samla som forbund, og at vi er mange(!). Som medlem i LOP, er du med og gir kraft til arbeidet for å ivareta oss pensjonistar som ei stadig større gruppe i samfunnet vårt. Til så lenge: Ta vare på dykk sjølve og fatt mot! Vonar at alle er friske og har det trygt og godt».

Landsmøtet som skulle vært holdt i juni 2020 ble på grunn av Korona utsatt. På starten av neste år, 21. og 22. januar holdes landsmøtet digitalt. Det gjøres nå grundige forberedelser. Mye skal gås gjennom de to dagene, en del skal diskuteres og mange gode beslutninger skal tas. Som daglig leder av LOP har jeg gledet meg veldig til landsmøtet, og håpet i det lengste på at jeg skulle få møte tillitsvalgte fra lokallagene, nære ved og ansikt til ansikt. Slik blir det ikke. Nå blir det lenger unna, men allikevel ansikt til ansikt. Gjennom det digitale landsmøtet vi jeg se ansiktene deres, og det ser jeg frem til. Digitalt landsmøte er i seg selv spennende – det har vi aldri gjort før.

Sekretariatet ønsker alle nye medlemmer velkommen. Fra samarbeidsforbundene våre: Sykepleierne, Radiografene, Presteforeningen og Skolelederne har vi hatt tilsig av nye medlemmer. Velkommen til dere alle, og ta gjerne kontakt med et lokallag. Kontaktinformasjon finnes bakerst i bladet.

I skrivende stund har det falt litt snø i Oslo. Den blir nok ikke liggende, men bidrar godt til å få et snev av julefølelse. Jula, den mektige høytiden vår som for mange kan være preget av gode og vanskelige tanker og følelser. Og Korona legger et ekstra stort spørsmål til i år: Hvordan blir jula i år? Når jula kommer håper jeg smitten har roet seg, og at vi har startet ferden mot «normalen». Jeg ser frem til 2021 og lysere tider.

Sekretariatet ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

2019-05-09 13.38.04.jpg