God høst!

Vel overstått sommer. Og nå står høsten og vinteren for tur. I skrivende stund er det mulig med møteaktivitet for våre lokallag. Jeg håper nå perioden med hvilepuls er over, og at pulsen kan stige utover landet og i lokallagene. Men smittevernreglene må følges!

Jeg vet at flere av lokallagene har planlagt aktiviteter utover høsten. Det er bra. Pass på å følge de lokale smitteversreglene. Og enmetersregelen og håndhygiene skal sitte i ryggmargen vår. Det gjelder hele tiden.

I løpet av de siste månedene har jeg snakket med mange av dere medlemmene på telefon, og samtalene har gitt meg ett lite innblikk i Korona hverdagen til mange pensjonister. For mange har hverdagen vært preget av for få aktiviteter, og for helsa, både den fysiske og psykiske, har dette vært en utfordring.

For mange har sommeren vært en opptur, med mere besøk enn somre tidligere år. Mange pensjonister har faktisk jobbet heltid i sommer, med å være vertskap til familie og slekt. 

Den sentrale aktiviteten de siste månedene har bestått av telefonmøter. Digitalt møte vurderes for sentralstyremøtet i oktober, hvis vi ikke kan møtes fysisk. 

De av dere som ennå ikke har betalt kontingent, ber vi om å gjøre det. Korona-situasjonen har vist at pensjonister er en ekstra sårbar gruppe på mange måter. Derfor er det slik at pensjonister fortsatt, både under denne epidemien og i etterkant, vil trenge et sterkt LOP. Et LOP som ivaretar pensjonister generelt, og trygdeoppgjør spesielt. 

Det lokale medlemskapet går til å opprettholde en viktig del av organisasjonen, nemlig lokallagene. De siste månedene med lite eller ingen aktivitet i lokallagene, har vært et savn for lokallagmedlemmer. Flere steder er aktiviteten nå på vei tilbake. Husk derfor på å betale medlemskapet ditt, slik at denne viktige grunnmuren i vår organisasjon fortsetter å være solid og sterk.

På Facebook har vi en vervekampanje gående. Når dere ser den, lik den og del den slik at den sprer seg godt. Dette gir resultater i innmeldinger. 

Wenche Sandlie, daglig leder LOP

2019-05-09 13.38.04.jpg