Lillehammer

Lillehammer LOP ble stiftet 10.oktober 1995, og lokallagets første formann var Inge Bø, som også var initiativtaker til å stifte lokallaget.

Vi håper og tror at vår aktivitet lokalt er positivt  for våre  medlemmer – og vi vil gjerne at dere er aktive med å få med flere. Lillehammer er dog en stor avdeling i LOP, vi har ca. 300 medlemmer av ca. 13.000 i hele landet. Men vi blir gjerne flere - så stå på!

Vi spanderer gratis kaffe og noe å "bite ti" på våre medlemsmøter.

GRASROTMIDLER
Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 5 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), kan vi i vårt lokallag få 5 kroner av hver 100-lapp du spiller for.
Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr. 994 644 238, når dere ”tipper”.

Noen påminnelser

For dere som har e-postadresse, si fra til Per Arne Blix på p-ablix@online.no så sparer vi porto og arbeid. De som ikke har, skal selvsagt fortsatt få brev.

Vi vil gjerne ha forslag til program eller underholdning fra dere – det er ofte slik at de lokale vi vet lite om, er de som virkelig slår an!

Hilsen styret i Lillehammer LOP

Kontakt lokallaget

Per Rasmussen
mob. 995 07 051  e-post: prasmus@online.no

Aktuelt

 • Medlemstreff

  Kjære medlemmer!

  Det til medlemsmøte onsdag 10. november 2021 kl. 12.00.

  Kaffe serveres fra kl. 11.15.

  Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

  Tema: Eldrerådene (kommunale og fylkeskommunale) – Tor-Even Heltorp beretter om eldrerådenes oppgaver og rolle

  Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

  Les mer om Medlemstreff
 • Medlemstreff

  Kjære medlemmer!

  Det til medlemsmøte onsdag 13. oktober 2021 kl. 12.00.

  Kaffe serveres fra kl. 11.15.

  Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

  Ivar Ringen vil komme og fortelle om Gropmarka

  Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

  Les mer om Medlemstreff
 • Ad medlemstreff

   

  Ivar Ringen er forhindret for å holde foredraget, og det er da flyttet til oktobermøtet. 

  Ragnvald Jevne kommer da og tar sitt foredrag om DNT.

   

  Mvh styret LOP Lhmr.

  Les mer om Ad medlemstreff
 • Medlemstreff

  Kjære medlemmer!

  Det til medlemsmøte onsdag 08 september 2021 kl. 12.00.

  Kaffe serveres fra kl. 11.15.

  Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

  Ivar Ringen vil komme og fortelle om Gropmarka

  Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

  Les mer om Medlemstreff

Medlemstreff

Våre møter er normalt den andre onsdagen i måneden, unntatt i juli og august, på Kirkesenteret, Skoletorget, Lillehammer kl 12.00. Kaffeservering fra kl. 1115.

 

 

alt

 

Vi koser oss med kaffe på våre møter.

 

alt

Vi har alltid interessante foredragsholdere på møtene våre.

Styret

​Leder

Per Rasmussen
mob. 995 07 051  e-post: prasmus@online.no

Nestleder

​Dag Eirik Johansen
mob. 482 47 471  e-post: dejohans@online.no

​Sekretær

Jørund Hassel
mob. 977 37 140  e-post: hasseljorund@gmail.com

Kasserer

Per Arne Blix
mob. 959 81 663  e-post: p-ablix@online.no

Styremedlem

Haldis Bergan
mob. 911 80 298  e-post: haldisbergan@hotmail.com

 

alt

Foran fra venstre: Per og Haldis
Bak fra venstre: Dag Eirik, Per Arne og Jørund