Lillehammer

Lillehammer LOP ble stiftet 10.oktober 1995, og lokallagets første formann var Inge Bø, som også var initiativtaker til å stifte lokallaget.

Vi håper og tror at vår aktivitet lokalt er positivt  for våre  medlemmer – og vi vil gjerne at dere er aktive med å få med flere. Lillehammer er dog en stor avdeling i LOP, vi har ca. 300 medlemmer av ca. 13.000 i hele landet. Men vi blir gjerne flere - så stå på!

Vi spanderer gratis kaffe og noe å "bite ti" på våre medlemsmøter.

GRASROTMIDLER
Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 5 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), kan vi i vårt lokallag få 5 kroner av hver 100-lapp du spiller for.
Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr. 994 644 238, når dere ”tipper”.

Noen påminnelser

For dere som har e-postadresse, si fra til Per Arne Blix på p-ablix@online.no så sparer vi porto og arbeid. De som ikke har, skal selvsagt fortsatt få brev.

Vi vil gjerne ha forslag til program eller underholdning fra dere – det er ofte slik at de lokale vi vet lite om, er de som virkelig slår an!

Hilsen styret i Lillehammer LOP

Kontakt lokallaget

Per Rasmussen
mob. 995 07 051  e-post: prasmus@online.no

Aktuelt

 • Trygdeoppgjøret 2021

  Underreguleringen ved trygdeoppgjøret i 2020 er fullt ut kompensert – ved siden av at årets krav i trygdeoppgjøret ble innfridd!

   

  Stortinget overkjørte regjeringens økning på 4,99% på løpende pensjoner. Det betyr at nå blir det en økning på 5,36%, og en årsvekst på 3,83% i stedet for 3,52%

   

  Høstprogrammet kommer i august, da vi har noe bedre oversikt over pandemisituasjonen.

   

  Takk til alle medlemmer, og ha en riktig fin sommer!

   

   

  Styret/ LOP, avd Lillehammer med omland

  Les mer om Trygdeoppgjøret 2021
 • Meddelelse fra styret

  Styret meddeler at medlemsmøteaktiviteten tar er pause til etter sommerferien.

  Ovenfor medlemmer/ nye medlemmer – gjøres det oppmerksom på at det årlige «sommerbevet» vil bli sendt ut etter sommerferien.

  Det fremstår som noe uklart hvordan pandemisituasjonen vil være etter sommerferien. Derfor er det litt tidlig å gjøre avtaler med foredragsholdere mv pr i dag til høstens program.

  Styret ønsker alle en riktig fin – smittefri – sommer!

  La oss ta godt vare på hverandre!

  Styret

  Les mer om Meddelelse fra styret
 • Medlemstreff

  Kjære medlemmer!

  Med forbehold om at smittevernbestemmelsene ikke endres - inviteres det til medlemsmøte, med årsmøte - onsdag 09 juni 2021 kl. 12.00.

  Kaffe fra kl. 11.15.

  Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

  Det avholdes årsmøte, og det blir en gjennomgang av trygdeoppgjøret for 2021.

  Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

  Les mer om Medlemstreff
 • Her er novemberbrevet 2020

  Les mer om Her er novemberbrevet 2020

Medlemstreff

Våre møter er normalt den andre onsdagen i måneden, unntatt i juli og august, på Kirkesenteret, Skoletorget, Lillehammer kl 12.00. Kaffeservering fra kl. 1115.

 

 

alt

 

Vi koser oss med kaffe på våre møter.

 

alt

Vi har alltid interessante foredragsholdere på møtene våre.

Styret

​Leder

Per Rasmussen
mob. 995 07 051  e-post: prasmus@online.no

Nestleder

​Dag Eirik Johansen
mob. 482 47 471  e-post: dejohans@online.no

​Sekretær

Jørund Hassel
mob. 977 37 140  e-post: hasseljorund@gmail.com

Kasserer

Per Arne Blix
mob. 959 81 663  e-post: p-ablix@online.no

Styremedlem

Haldis Bergan
mob. 911 80 298  e-post: haldisbergan@hotmail.com

 

alt

Foran fra venstre: Per og Haldis
Bak fra venstre: Dag Eirik, Per Arne og Jørund