Sentral innkreving av kontingent.

Fra og med 1.1.2018 vil kontingenten for våre medlemmer bli innkrevd sentralt. Det er firmaet VISMA som heretter skal ta denne jobben for oss. Vi håper og tror at denne overgangen vil gå greit.

Styret

 

 

 

@