Innlandet

 • Glåmdalen

  Glåmdal lokallag av LOP har som målsetting å gi medlemmene informasjon og kunnskap som bidrar til at alle får et god og verdig pensjonisttilværelse.  Dette skjer gjennom medlemsmøter med temaer som er relevante for vår aldersgruppe. Videre arrangeres turer som gir oss kulturell inspirasjon.

  Les mer om Glåmdalen
 • Gjøvik

  LOP Gjøvik og Omland lokallag ble stiftet i 1994 og vokste raskt til å bli en rimelig stor pensjonistforening. Møtene har de siste 10 årene blitt holdt på ulike steder i Gjøvik: Odd Fellow, Musikkens hus og de to siste årene i Peisestua på Viken Musikkfolkehøyskole og enkelte ganger på Raufoss.

  Medlemsmøter holdes tilnærmelsesvis én gang pr. måned, unntatt i januar og juli måned. Medlemsmøtene våre holdes i peisestua på Viken Musikkfolkehøyskole. Året avsluttes alltid med et julemøte der det serveres tradisjonell julemiddag og kaffe med litt smågodt. På de vanlige medlemsmøtene får vi servert Musikkfolkehøyskolens velsmakende snitter og en deilig kake.

  Møteinnholdet har alltid et foredrag eller kåseri med et aktuelt tema. I tillegg er allsang, åre-salg og som regel nytt fra LOP faste innslag.

  Hvordan bli medlem i lokallaget:
  Kontakt kasserer, som vil videreformidle innmeldingen til LOP sentralt.
  Kasserer i 2021 er Lise Sandberg, Eventyrvn. 4A, 2815 Gjøvik, mob. 480 72 379, lisandbe@bbnett.no.

  Kontingenten er for tiden 100 kr  til lokallaget + 280 kr til LOP sentralt, 4 årlige tidsskriftnummer inkludert.

  Ved innmelding i høsthalvåret betales halv årskontingent.

  Les mer om Gjøvik
 • Gudbrandsdalen

  Les mer om Gudbrandsdalen
 • Lillehammer

  Les mer om Lillehammer