Sommeren 2021

Styret meddeler at medlemsmøteaktiviteten tar er pause til etter sommerferien.

Ovenfor medlemmer/ nye medlemmer – gjøres det oppmerksom på at det årlige «sommerbevet» vil bli sendt ut etter sommerferien.

Det fremstår som noe uklart hvordan pandemisituasjonen vil være etter sommerferien. Derfor er det litt tidlig å gjøre avtaler med foredragsholdere mv pr i dag til høstens program.

Styret ønsker alle en riktig fin – smittefri – sommer!

La oss ta godt vare på hverandre!

Styret

@