Medlemstreff

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 10. mai 2023, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Det vil bli gitt en status fra trygdeoppgjøret 2023.

Forfatter Johan Høstmælingen forteller om sine bokprosjekt

Vel møtt!

Styret

@