MEDLEMSTREFF

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 07. juni 2023, kl. 11.00. (NB! Merk tiden)

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 10.30 (NB! Merk tiden)

Professor Rolf Rønning forteller om hvordan eldre diskrimineres i hverdagen

Møtetidspunktet er endret av hensyn til foredragsholderens tidsplan.

Vel møtt!

Styret

@