Møtet 08 september 2021 - endring i programmet

 

Ivar Ringen er forhindret for å holde foredraget, og det er da flyttet til oktobermøtet. 

Ragnvald Jevne kommer da og tar sitt foredrag om DNT.

 

Mvh styret LOP Lhmr.

@