Medlemsmøte med årsmøte

Kjære medlemmer!

Det inviteres til årsmøte/ medlemstreff onsdag 09. januar 2022 kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Tema på foredrag eter årsmøtet: Kirkens SOS, ved Inger Johansen

Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

Møtet gjennomføres i samsvar med de smittevernhensyn som myndighetene har satt for gradvis gjenåpning av samfunnet.

Styret

@