Årsberetning 2012

Målsettinga for LOP er å skape trygghet og verdighet for oss pensjonister og sikre rettighetene våre slik at vi får trygge og gode levekår i en meningsfylt alderdom.

Vi ønsker å gi medlemmene våre en sosial møteplass, med kaffeprat for den som ønsker det og et møteprogram med aktuelle, interessante emner.

Dokumenter

@