Hva har jeg igjen for å være medlem i LOP?

HVA HAR JEG IGJEN FOR Å VÆRE MEDLEM I LOP ?

De fleste av oss er medlem i en eller flere foreninger eller lag, og spesielt omkring kontingenttid
stiller mange spørsmål om hva får jeg igjen for kontingenten, og det er riktig.
Kontingenten i LOP er i dag i snitt 300 kroner pr. år som dekker både sentral- og lokalkontingent.
Hvilke tilbud vi har, som du som medlem får,  er godt forklart på LOP sine hjemmesider.  Disse
hjemmesidene oppfattes som gode og oppdaterte - så gå inn og les!
Pensjonister har fram til nå vært oppfattet som en svak gruppe, som trenger støtte. Den oppfatningen er i ferd med å forsvinne og vi som pensjonister trenger derfor å ha sterke organisasjoner som kan ivaretar våre krav. 
Vi er èn av 4 pensjonistorganisasjoner som har drøftingsrett med Staten.
LOP har eget medlemsblad,  og vi gir bl.a.  juridisk bistand i mange saker. Se mer på våre  hjemmesider.
LOP Lillehammer har egen hjemmeside under hovedsiden,  hvor program, turer, referat fra
turer og annen aktuelt stoff er med.


HAR DU TENKT OVER AT DERSOM DU GÅR PÅ 5 MØTER I ÅRET OG DRIKKER EN KOPP KAFFE PLUSS NOE Å BITE TI, SÅ HAR DU FÅTT IGJEN FOR KONTINGENTEN. NORMALT KOSTER
EN KOPP KAFFE OG KAKE PÅ EN KAFETERIA CA. 60 KRONER.  HOS OSS FÅR DU DET SAMME PLUSS SOSIALT SAMVÆR OG FAGLIG PÅFYLL ” INKLUDERT” I MEDLEMSKONTINGENTEN!


 

@