Stortinget tok ansvar – trygdeoppgjøret er i havn

Underreguleringen ved trygdeoppgjøret i 2020 er fullt ut kompensert – ved siden av at årets krav i trygdeoppgjøret ble innfridd!

 

Stortinget overkjørte regjeringens økning på 4,99% på løpende pensjoner. Det betyr at nå blir det en økning på 5,36%, og en årsvekst på 3,83% i stedet for 3,52%

 

Høstprogrammet kommer i august, da vi har noe bedre oversikt over pandemisituasjonen.

 

Takk til alle medlemmer, og ha en riktig fin sommer!

 

 

Styret/ LOP, avd Lillehammer med omland

@