Medlemstreff

Kjære medlemmer!

Det inviteres til Julemøte/ medlemsmøte onsdag 08. desember 2021 kl. 12.00.

Det serveres pizza fra kl. 11.30. Grunnet pandemisituasjonen må dette bli løsningen i år.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Tema på foredrag: Kirkens SOS, ved Inger Johansen

Underholdning; Stensgård m/kamerater

Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

Kjære medlemmer!

 

@