Til Foreningsnytt i lokalavisa GD

Innlegg under Foreningsnytt i lokalavisa GD etter  vårt årsmøte

LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER (LOP)

LOP i Lillehammer hadde årsmøte /medlemsmøte på Kirke senteret onsdag 08-02-17.
Det var ett meget godt besøkt møte med ca 70 frammøtte i ett relativt stort lag med ca 300 medlemmer
På lokalplanet er det medlemsmøter med sosialt samvær og foredrag som er viktigst og med emner
som Eldre og førerkort,Tannhelse og eldre og Vi og Litteraturfestivalen som noen emner.
I tillegg er vi på reisefot og sommerens fire dagers tur går til Leksandområdet i Sverige
På sentralt hold er drøftinger bl.a sammen med de andre pensjonistorganisasjonene overfor Staten
en sentral oppgave
På årsmøtet ble følgende valgt og med mye gjenvalg:
Per Rasmussen, leder
Dag Eirik Johansen, nestleder
Anne Karin Lunke, kasserer
Ragnar Brandvold, sekretær
Harald Gundersen, styremedlem

Per Rasmussen (ref.)

@