MEDLEMSTREFF– MED PÅMELDING

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 13. desember 2023, kl. 12.00.

Det legges opp til en enkel servering, og ber derfor om tilbakemelding på hvem som ønsker å delta. Påmelding innen fredag den 08. desember 2023, tlf 959 81 663 (Per Arne Blix) eller 977 37 140 (Jørund Hassel).

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Tema: 2024 – oppstart Bo trygt lengre hjemme-reformen - og om tilskuddsordninger for tilrettelegging av egen bolig, ved Jørund Hassel

 

Vel møtt!

Styret

@