Medlemstreff

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 13. mars 2024, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Tema: «Hva gjør vi, og hva vil vi» - ved leder Lillehammer Frivillighetssentral, Kirsten Kallevik.

Det måtte gjøres en programendring til dette møtet

Vel møtt!

Styret

@