MEDLEMSTREFF

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 11. mai 2022, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Edith Marie Smith (statsforvalteren) er invitert til å holde et foredrag om Fremtidsfullmakter

 

Vel møtt!

Styret

@