Medlemstreff

Medlemsmøte 12 januar 2022 avlyses

 

Pr. dato ser det ikke ut til at regjeringen vil endre på de gjeldende smittevernrestriksjonene - i tilknytning til pandemien - før eventuelt etter 15. januar 2022.

Av den grunn ser styret i LOP ingen annen utvei en å avlyse det tillyste møtet 12. januar 2022. Noe som selvsagt er beklagelig.

 

Styret

@