Medlemstreff

Styret ønsker alle et riktig godt nytt år, og takk for året som gikk!

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 11. januar 2023, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Maleren Finn Lande Andersen kåserer

Vel møtt!

Styret

Styret ønsker alle et riktig godt nytt år, og takk for året som gikk!

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 11. januar 2023, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Maleren Finn Lande Andersen kåserer

Vel møtt!

Styret

@