Medlemstreff

Kjære medlemmer!

Med forbehold om at smittevernbestemmelsene ikke endres - inviteres det til medlemsmøte, med årsmøte - onsdag 09 juni 2021 kl. 12.00.

Kaffe fra kl. 11.15.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det avholdes årsmøte, og det blir en gjennomgang av trygdeoppgjøret for 2021.

Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

@