Medlemstreff

Kjære medlemmer!

Det til medlemsmøte onsdag 10. november 2021 kl. 12.00.

Kaffe serveres fra kl. 11.15.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Tema: Eldrerådene (kommunale og fylkeskommunale) – Tor-Even Heltorp beretter om eldrerådenes oppgaver og rolle

Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

@