MEDLEMSTREFF

Medlemstreff

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 08. juni 2022, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Dag Waaler er invitert til å fortelle/ vise dronevandring langs Mesnaelva.

 

Vel møtt!

Styret

@