Medlemstreff

Kjære medlemmer!

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 09. mars 2022, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Lokallaget får besøk av daglig leder LOP - Wenche Sandlie, og ser frem

til å bli bedre kjent med arbeidet i LOP sentralt og daglig leder.

Vel møtt!

Styret

@