MEDLEMSTREFF - ÅRSMØTE

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 14. februar 2024, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Ragnhild Meling Pedersen fra Lillehammer kommune vil forelese om «Rank og stødig-aktivitet for eldre»

Det er kaffeservering fra kl. 11.15

Vel møtt!

Styret

@