MEDLEMSTREFF

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 06. april 2022, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Foredrag med Jørund Hassel, som vil snakke om fylkeseldrerådet oppgaver, og forventinger til trygdeoppgjøret 2022.

Vel møtt!

Styret

@