Medlemstreff

Kjære medlemmer!

Det til medlemsmøte onsdag 08 september 2021 kl. 12.00.

Kaffe serveres fra kl. 11.15.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Ivar Ringen vil komme og fortelle om Gropmarka

Styret ser frem til treff hyggelige treff igjen!

@