MEDLEMSMØTE/ ÅRSMØTE 2022

Melding: Årsmøte LOP, Lillehammer

 

Årsmøtet avholdes 09. februar 2022, kl. 11.00

 

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøte, bes sende dette til styret innen 31. januar 2022.

 

Dette er også en melding til valgkomiteen som bes forberede valg på styre, revisor mv.

 

Styret

@