Midt-Helgeland

Lokallaget ble konstituert 20. april 2006 etter at et interrimstyre hadde vært i funksjon siden desember 2005. Det første medlemsmøtet ble holdt i Mosjøen 7. september 2006. Medlemmene er lokalisert i bl.a. Vefsn, Alstahaug, Dønna og Leirfjord. Laget avholder medlemsmøter den andre torsdagen i hver måned, og på hvert møte skal det tas opp et tema som angår pensjonistene.

Kontakt lokallaget

Leder Turid Mæhre Olsen
tlf: 924 56 568 - e-post: turid.arna.olsen@online.no

 

 

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

I LOP MIDT-HELGELAND har vi medlemsmøter den andre torsdagen hver måned. Unntatt er juli, da tar vi sommerferie! 

Vanligvis møtes vi kl. 12:00 i Storsalen på Kulturverkstedet.

Alle møtene har et tema som er ønsket av våre medlemmer, og vi bruker forelesere fra egne rekker eller fra lokalmiljøet.

I vår- og sommerhalvåret legger vi inn turer og utflukter på møtedagene. Da kan vi ha andre møtesteder og møtetidspunkt.

Alle medlemsmøter annonseres i Helgeland Arbeiderblad.

Styret

Styret 2024

Leder

Turid Mæhre Olsen, 8663 Mosjøen

924 56 568 - turid.arna.olsen@online.no

Nestleder: 
Unni Vesterbukt

Kasserer:
Kjell Langlien

Sekretær:
Hanna DidrikkeJensen

Styremedlem:
Brith Fosså

Vararepresentanter:
Liv Fagervik
Karin Stokka   

 

 

 

@