Nordland

 • Indre Salten

  I slutten av mai ble det avholdt møte i Rognan for å se på interessen for å danne et eget LOP-lag der. Dette var på initiativ fra Petter Kristiansen fra Rognan og Turid M. Olsen som representerte LOP sentralt.

  Fem av de fremmøtte meldte seg inn i LOP der og da, og et interimstyre ble valgt. Petter Kristiansen, som har jobbet en mannsalder som lensmann i Rognan, ble valgt til leder. Interimstyret skal jobbe videre med formålet om å få i gang et lokallag for Saltdal, Fauske og Sørfold.

  Les mer om Indre Salten
 • Midt-Helgeland

  Lokallaget ble konstituert 20. april 2006 etter at et interrimstyre hadde vært i funksjon siden desember 2005. Det første medlemsmøtet ble holdt i Mosjøen 7. september 2006. Medlemmene er lokalisert i bl.a. Vefsn, Alstahaug, Dønna og Leirfjord. Laget avholder medlemsmøter den andre torsdagen i hver måned, og på hvert møte skal det tas opp et tema som angår pensjonistene.

  Les mer om Midt-Helgeland
 • Rana

  Rana lokallag av LOP ble stiftet 25. januar 2005.

  Lagets medlemsmøter holdes på Mo Aktivitetshus i Kirkegata, siste onsdag i måneden. Vi har gode, hensiktsmessige lokaler stilt til disposisjon av Rana kommune. Det betales ingen leie.  Laget har 75 medlemmer.

  Les mer om Rana
 • Vesterålen

  VESTERÅLEN

  Vesterålen lokallag av LOP ble stiftet i 2006. Fra 2010 til 2014 var laget et frittstående pensjonistlag. I mars 2014 var vi igjen innmeldt i Landsforbundet for Offentlige Pensjonister (LOP). 

  Geografisk område er Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Laget er åpent for offentlige pensjonister og deres ektefeller/samboere så fremt de er pensjonister.

  Laget har hatt en positiv utvikling i medlemsmassen senere år og vi arbeider for å øke den ytterligere.

   

   

   

  Les mer om Vesterålen
 • Vågan

  Stiftet 18. november 2010

  Les mer om Vågan