Nordland

 • Rognan

  I slutten av mai ble det avholdt møte i Rognan for å se på interessen for å danne et eget LOP-lag der. Dette var på initiativ fra Petter Kristiansen fra Rognan og Turid M. Olsen som representerte LOP sentralt.

  Fem av de fremmøtte meldte seg inn i LOP der og da, og et interimstyre ble valgt. Petter Kristiansen, som har jobbet en mannsalder som lensmann i Rognan, ble valgt til leder. Interimstyret skal jobbe videre med formålet om å få i gang et lokallag for Saltdal, Fauske og Sørfold.

  Les mer om Rognan
 • Midt-Helgeland

  Lokallaget ble konstituert 20. april 2006 etter at et interrimstyre hadde vært i funksjon siden desember 2005. Det første medlemsmøtet ble holdt i Mosjøen 7. september 2006. Medlemmene er lokalisert i bl.a. Vefsn, Alstahaug, Dønna og Leirfjord. Laget avholder medlemsmøter den andre torsdagen i hver måned, og på hvert møte skal det tas opp et tema som angår pensjonistene.

  Les mer om Midt-Helgeland
 • Rana

  Rana lokallag av Lop ble stiftet 25. januar 2005 etter at daværende verveleder i LOP, Tollef Beitrusten fra LIllehammer, hadde besøkt  Mo i Rana i oktober 2004. 26 medlemmer var allerede innmeldt ved stiftelsen. Etter 1 år hadde laget 41 medlemmer. Våre medlemsmøter holdes siste onsdag i månedene januar - mai og september - november.

  Les mer om Rana
 • Salten

  Les mer om Salten
 • Vesterålen

  Vesterålen lokallag av LOP ble stiftet I 2006. Fra 2010 til 2014 var laget et frittstående pensjonistlag.  1. mars 2014 var vi igjen innmeldt i Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP). Geografisk område er Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Laget er åpent for offentlige pensjonister og deres ektefeller.

  Les mer om Vesterålen
 • Vågan

  Stiftet 18. november 2010

  Les mer om Vågan