Vesterålen

Vesterålen lokallag av LOP ble stiftet I 2006. Fra 2010 til 2014 var laget et frittstående pensjonistlag.  1. mars 2014 var vi igjen innmeldt i Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP). Geografisk område er Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Laget er åpent for offentlige pensjonister og deres ektefeller.

Faste møtedager er hver første mandag i tidsrommet januar – mai og september – desember. Desembermøtet arrangeres som dag-julebord. Møtested er Kulturfabrikken, Sortland, og møtetidspunkt er vanligvis fra kl 1200 til 1400.

Faste programposter er «Ord for dagen», foredrag/kåseri med stor spennvidde. I tillegg refereres og debatteres stoff fra sentralt hold.

Laget arrangerer årlige dagsturer innenfor oppnåelige avstander.

Laget har som mål å øke medlemsmassen, og er i vekst.

Kontakt lokallaget

 

Leder
Alf Natland
tlf: 97438206
e-post: alf.natland@vkbb.no 

 

 

Aktuelt

Medlemstreff

Laget har medlemsmøter første mandag i månedene januar-mai, og september-desember. Møtelokalene er i Kulturfabrikken, Sortland, og varer vanligvis i tidsrommet kl 1200 - 1400. Desembermøtet arrangeres som dag-julebord.

Laget arrangerer en årlig dagstur (Nordland/Troms)

Styret

Alf Natland, leder

Helga Berthinussen, kasserer og nestleder

Knut Wik, sektretær

Gudrun Hildal, styremedlem

Eva Skogen, varamedlem