Vesterålen

VESTERÅLEN

Vesterålen lokallag av LOP ble stiftet i 2006. Fra 2010 til 2014 var laget et frittstående pensjonistlag. I mars 2014 var vi igjen innmeldt i Landsforbundet for Offentlige Pensjonister (LOP). 

Geografisk område er Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Laget er åpent for offentlige pensjonister og deres ektefeller/samboere så fremt de er pensjonister.

Laget har hatt en positiv utvikling i medlemsmassen senere år og vi arbeider for å øke den ytterligere.

 

 

 

Kontakt lokallaget

Leder
Siri Randers-Pehrson
e-post: sirirrp@gmail.com

 

 

Aktuelt

Medlemstreff

Vi har faste møtedager hver første mandag i måneden i tidsrommet januar-mai og september-desember. Møtetidspunkt er kl. 1200 - 1400. Møtested er Kulturfabrikken, Sortland (møterom Hermetikken).

Desembermøtet arrangeres som dag-julebord. Vi har også utflukter, både li nærområdet og noen lengre (mer enn et døgn). Lengre utflukter arrangeres på høsten, gjerne i august.

På møtene våre er «Ord for dagen» og foredrag/kåseri med stor spennvidde faste poster. I tillegg drøfter vi organisasjonssaker når slike foreligger. Ordet fritt og samtale er en viktig del av møtet. Det sosiale spiller en stor rolle. Og så synger vi litt til start og avslutning på møtene.

 

Styret

Leder: Siri Randers-Pehrson

Sekretær/nestleder: Jostein Bastiansen

Styremedlem/kasserer: Evy Vollan

Styremedlem: Eva Skogen

Varamedlem: Annelise Sundberg

Varamedlem: Kari Bentzen

Vi har i tillegg en programkomite og en utfluktskomite.

@