Referat fra medlemsmøtet 9. november 2017

Det var 40 stk. tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet.

Julelunsj

Turid Mæhre Olsen ønsket velkommen med et dikt, og orienterte kort om julelunsjen 14.des. Påmeldingsliste ble sendt rundt. Det vil komme annonse i avisen 7.des. med påmeldingsfrist 12.des.

alt

Hovedtema på møtet var «Kvinner i Vefsn’s historie» v/ Kari Sommerseth Jacobsen.

alt

Sommerseth Jacobsen tok for seg flere kvinner fra Vefsn, og viste også til boken «Spor etter mødrene» fra 1982 som et slags «motstykke» til «Far etter fedrene». Det var på 70-tallet at det ble en større bevissthet om at det var få kvinner som var skrevet inn i historien, og fremdeles er det en stor overvekt av menn.

Elisabeth Lauritsdatter var en prestedatter fra Trondheim (1621 – 1701). Det finnes skrifter fra henne på Helgelands museet. Hun ble gift med en prest og flyttet til Dolstad. Hun fikk to døtre med han, men han døde. Hun giftet seg med neste prest som kom, men etter kort tid ble hun enke igjen.  Det kom ny prest, og for tredje gang giftet hun seg på nytt, med han fikk hun en sønn. Han døde dessverre også, og etter det giftet hun seg ikke flere ganger. Hennes datter Margrethe giftet seg med Petter Dass, så hun flyttet dit.

Petter Dass skrev i 1683 en vise, «Dale-Vise» med 30 vers. I denne visen ble det blant annet omtalt en kvinne fra Vefsn, «fru Guro med fellen», som antagelig var Guro Nilsdalen.

Sofie Gyth var datter til bonden på Rynes. Hun var niesen til Margrethe Dass og ble gift med Jørgen Agersborg, skriver hos Petter Dass. Bryllupet sto på Alstahaug prestegård i 1701. De overtok gården på Rynes, men selv om det var Sofie som var gardsjente, ble Jørgen Agersborg som mann stående som eier og driver.

Nikoline Bendiktsdatter f.1881 – 1964, var kone på Røyten husmannsplass som lå under garden på Rynes. Hun hadde de broderiene som hørte til Nordlandsbunaden. Det var Nikolines datter som ga de videre til museet.

Dorthea Jacobsen drev butikken i Jacobsenbrygga videre etter at mannen døde.

Butikken ble da kalt «Karl Jacobsens enke», noe som også sier noe om kvinners stilling. Dorthea eide også to jekter som gikk i handelsfart. Det var ikke vanlig at kvinner eide jekter.

Erna Olsen (1929-1977), var medlem av kommunestyret da saken angående Sjøgata ble behandlet. Hun var ingen tilhenger av at husene i Sjøgata skulle rives, og argumenterte godt for bevaring av Sjøgata. Hun greide å snu stemningen, og det ble heldigvis ikke parkeringsplasser, men bevaring.

Til slutt var det en kort omtale av Elsa Laula Renberg (1877 – 1931), en meget kjent sørsamisk kvinne som var aktiv innenfor flere områder.

Hun arrangerte blant annet det første samiske landsmøte som fant sted i Trondheim 6.febr. 1917.

I Vefsn vil det bli satt opp en statue av henne.

Det finnes mange dyktige og aktive kvinner i Vefsn som ikke er nevnt, men kanskje blir det et nytt foredrag senere hvor flere kvinner kan dras fram i lyset.

 

Informasjon fra sentralstyret i LOP              

Leder og daglig leder skal i drøfting om pensjon. Saker angående underregulering av pensjon avgjøres av regjeringen.

LOP mener at pensjonister skal følge samme innteksts utvikling som vanlige arbeidstakere.

LOP vil ha hovedfokus på blant annet underreguleringen av alderspensjonen, skatt, minstefradrag, særskilte skattefradrag, fradrag for store sykdomsutgifter.

Verving av nye medlemmer er sentralt i LOP.

      

Gerd Lind

@