LOP protesterer!

Det har vært mye oppmerksomhet i mediene rundt saken om at pensjonistene nå ender opp som en salderingspost av det nedsatte utvalget som skulle se på sikringsmekanismer for uføre og pensjonister.

LOP har gjennom sine lokallag bidratt godt til at dette har blitt en sak som regjeringen har måttet svare på.

Vårt lokallag hadde innlegg i Helgelendingen om dette, det kan du lese her:

alt

@