Referat Årsmøte 2013

Årsmøte i LOP Midt-Helgeland

14.februar 2013 kl. 12.00 i Storsalen på Kulturverkstedet, Mosjøen.

Tilstede: 35.

 

1. Åpning.

Innkalling og sakliste. Enst. godkjent.

Åse Floa Steinrud ønsket velkommen med takk til medlemmene for et godt år. Deretter leste hun diktet Vi vil oss et land av Per Sivle.

 

2. Dagens gjest Randolf Brattlie.

Tema : MINNER FRA KRIGEN.

Brattlie var fast bidragsyter til Vefsn Radio i Mosjøen fra midten på 80-tallet, og han laget da en rekke intervju-programmer med folk som hadde noe å fortelle fra 2.verdenskrig. Til Fredsmarkeringen i 1994 ble noe av dette stoffet bearbeidet til 6 forskjellige program, hvorav ett handlet om fangetransportskipet M/S Rigel som den 27.11.1944 ble senket av britiske fly i sundet mellom Rosøya og Tjøtta. Dette er den største skipskatastrofe i norske farvann noensinne, med hele 2570 omkomne. Bare 268 overlevde.

En lydhør tilhørerskare, de fleste med minner og egne erfaringer fra krigsårene, fikk være med på hendelsen sett med øynene til den da 15 år gamle Mosjø-gutten Odd Daleng. Han befant seg på familiens eiendom på Rosøya, dit de overlevende søkte tilflukt etter forliset. Brattlie, som selv hadde intervjuet Odd Daleng, fortalte med stor ro og innlevelse, med nok detaljer til at vi ante de store lidelsene, men også at de møtte både hjelpsomhet og heltemot der på Rosøya denne dagen og i dagene som fulgte.  I mange år etterpå lå Rigel halvveis oppe i fjæresteinene på Rosøya, –  mens det i myndighetsapparatet i Norge var svært stille om saken!

Til ettertanke:  Brattlie mente det i ettertid var bragt på det rene at de britiske flyene egentlig var ment å skulle bombe Mosjøen denne dagen, men da de observerte Rigel og trodde det var en troppetransport med tyske soldater på veg sørover, ble bombene sluppet der i stedet!

Randolf Brattlie fikk stor applaus, og Åse takket hjertelig og overrakte en rose.

 

3. Innkalling og sakliste. Enst. godkjent.

Konstituering:

Møteleder:  Åse Floa Steinrud.

Valg av 2 sekretærer: Tove Wika og Dagfrid Remmen.

Valgt til å godkjenne protokoll:  Liv Ramseng og Jorid Aassved.  Alle enst.godkjent.

 

4. Årsmelding 2012.

Årsmeldingen ble lest av leder Åse Floa Steinrud. Enst. godkjent m/applaus.

 

5. Regnskap 2012.

Kasserer Tone Svare Kvien gjennomgikk medlemsoversikt og regnskap.

Enst. godkjent.

 

6. Årskontingent 2013.

Styret fremmet forslag om at den lokale årskontingent ikke skulle heves, men fortsatt være 150 kr.            Enst. godkjent.

 

7. Budsjett 2013.

Kasserer Tone Svar Kvien la fram styrets forslag til budsjett 2013. Enst. godkjent.

 

Nestleder Turid Mæhre Olsen overrakte LOPs vervegave til Åse Floa Steinrud.

 

8.  Årsplan for medlemsmøter 2013

Styrets forslag til møteplan ble gjennomgått av lederen.

Enst. godkjent.

 

9. VALG.

Valgkomitéens leder, Kari Kløftan Walle, leste valgkomiteens forslag.

Møteleder Åse Floa Steinrud takket valgkomitéen og gjennomførte valget slik:

 

Leder for 2013:

Forslag:  Åse Floa Steinrud.                                                Enst. godkjent.

2 styremedlemmer for 2 år:

Forslag:     Tove Wika                                                         Enst. godkjent.

Forslag:     Tone Svare Kvien                                               Enst. godkjent.

3 varamedlemmer til styret, for 1 år:

Forslag:  Dagfrid Remmen                                                   Enst. godkjent

Forslag:  Gunvor Hagen                                                      Enst. godkjent.

Forslag:  Anne Hov Lauritzen                                              Enst. godkjent

Revisor med vara, begge 1 år:

Forslag: Berit Lorentsen                                                     Enst. godkjent.

Forslag vara: Anny Andersen                                             Enst. godkjent.

3 representanter + 1 vara til valgnemd, for 1 år:

Forslag: Asbjørg Kristiansen                                                 Enst. godkjent.

Forslag: Kari Kløftan Walle                                                  Enst. godkjent.

Forslag: Sissel Hope Haugberg                                             Enst. godkjent.

Forslag vara: Torunn Andersen                                             Enst. godkjent

 

Møtet slutt kl. 13.40.

 

Mosjøen, 14. februar 2013.

Tove Wika                                                          Dagfrid Remmen

sekretær                                                             sekretær

 

Godkjenning av årsmøteprotokoll:

Mosjøen, 18. februar 2013.

Liv Ramseng                                             Jorid Aassved

@