Referat fra medlemsmøte 08.03.2018

Det var 39 stk. tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Leder Turid Mæhre Olsen ønsket velkommen til de frammøtte med et lite dikt og ga ordet til Kristian Halse som «Talte om diktskriving og leste egne dikt»

alt

 

Halse innledet med å snakke om hvorfor mange skriver dikt. Noen skriver til seg selv, skrivebordsskuffen, en kjæreste eller en venn. Private dikt som ikke er ment for den allmenne offentlighet.

Halse startet tidlig med å skrive dikt, allerede som tenåring hadde han en ganske stor produksjon. Han skrev for at de skulle trykkes, slik at alle kunne lese dem. De ble tatt inni lokalavisen i Steinkjer, hver uke var det et dikt av unge Halse i avisen.

Det var lett å skrive da han var ung, men han brukte alt for mange ord. Da han var elev på folkehøgskolen, fikk han tilbakemelding på at han måtte være mye mer nøye og «veie hvert ord på gullvekt». I følge Halse gjelder det i aller høyeste grad i dikt og noveller.

Halse blir ofte inspirert av naturen, en stemning eller fra eget liv. Han ga eksempler på dette ved å lese opp egne dikt.

Han leste også opp to prologer han har skrevet, for å illustrere for forsamlingen hva en prolog egentlig er. Halse er en klassisk dikter, og skriver dikt med rim og rytme.

Forsamlingen fulgte oppmerksomt med og mange ble imponert og betatt av vakre og stemningsfulle dikt, og av Halse sin unike formidlingsevne.

Etter Halse sitt foredrag orienterte Turid Mæhre Olsen om  «Møteplassen», et treffsted for eldre. Mange eldre, spesielt hvis de blir alene, selger huset og flytter i leilighet, gjerne nært sentrum. Da kan det være et lavterskel tilbud å komme på Møteplassen på Bedehuset. Den er åpen hver tirsdag mellom kl.11.00 og kl.14.00 og der kan man kjøpe kaffe og vafler og treffe andre eldre. Det er elleve forskjellige organisasjoner som deler på å være «verter».

Etter orientering om tilbudet, sendte hun rundt en liste slik at de som var interessert i å gjøre en liten dugnadsinnsats kunne skrive seg på.  

Til slutt orienterte Turid Mæhre Olsen fra styremøte i LOP sentralt. Pensjon var hovedtema på møtet. LOP må arbeide for at alderspensjonistene får samme reallønnsvekst som de yrkesaktive. Underreguleringen må bort.

Og så minnet hun på at neste møte er 12.april og temaet er orientering fra eldrerådet.

 

Gerd Lind

@