Referat fra medlemsmøtet 8. november

Det var 37 stykker tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Turid Mæhre ønsket velkommen med et lite dikt til far i anledning farsdag på søndag. Hun orienterte også kort om julelunsjen 13.des. og sendte rundt påmeldingsliste. Det vil også komme annonse i avisen.

Hovedtema for medlemsmøtet var «Orientering av brannvesenet om brannsikring» ved Sture Larsen.
 

alt

                       

Sture Larsen startet sitt engasjerende og meget nyttige foredrag om brannsikring, med å vis til statistikk som viser at eldre er en utsatt gruppe. Gjennom hele foredraget ble det poengtert hvor viktig det er å ha røykvarslere i huset, helst en i hvert rom. Velger man å ikke ha røykvarsler i hvert rom, bør man tenke strategisk på hvilke rom som bør ha røykvarsler.

Det bør blant annet gjelde rom der fryseren er, vaskemaskinen er m.m., kort sagt der det er elektriske artikler. Norge ligger høyt på statistikk for brann i elektriske artikler. På ca. halvparten er det feil med produktet, og på andre halvparten er det feil med bruken av produktet.                                               

Det er særlig viktig å ha røykvarsler montert på soverommet.  Montering av røykvarslere gjelder selvsagt også for hytter og fritidsboliger. Vi fikk vite at røykvarsleren helst skal monteres i taket, det er dit røyken stiger først.

Det er krav til røykvarsler i hver etasjLarsen understrekte hvor farlig det kan være å gå fra levende lys og at det er viktig å tenke på hvor de plasseres. Han påpekte også at en bør være obs på oppladbare lys som står på ladning, de kan ta fyr.

Larsen anbefalte sterkt at eldre skaffer seg «Komfyrvakt». Den kutter temperaturen når det blir for varmt, og er enkel å montere. Det vil forhindre brann hvis en f.eks. skulle glemme kasserollen på ovnen.

Slokkeutstyr når ulykken er ute. Larsen anbefalte å montere en brannslange, men den må permanent være koblet til vann. Det er for sent når det brenner. En brannslange er langt enklere å bruke for å slukke en brann enn et pulverapparat som kan tømmes på 5 sek av en uerfaren person.

Det var en lydhør forsamling som fikk litt å tenke på og kanskje gikk hjem for å sjekke hvordan det lå an hjemme hos seg.

Etter foredraget om brannsikring ble det en meningsutveksling om temaet «Fra institusjon til hjem og bolig». Diskusjonen kom på bakgrunn av reaksjoner på en artikkel i Helgelendingen med overskriften «Kan legge ned 36 sykehjemsplasser». Flere uttrykte bekymring for dette. Det kom forslag fra salen om å få sentrale folk fra kommunen på et medlemsmøte i LOP og orientere nærmere om saken, og svare på spørsmål.

 

Orientering fra sentralstyret
Turid Mæhre Olsen orienterte fra Stortingsmelding 15 – Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. LOP er positiv til meldingen, men påpeker også at det skjer ingenting angående pensjon, det må eventuelt opp i Stortinget.

LOP bemerker også at det er en rekke stønader som forsvinner i det stille.

 

Gerd Lind

@