Medlemsmøte i LOP 12.oktober på Kulturverkstedet

Det var et åpent møte med hele 67 stykker tilstede. Hele storsalen var full.

Turid Mæhre Olsen åpnet møtet med å gratulere tidligere leder Åse Floa Steinrud med

90-års dagen, og det ble sunget bursdagssang og overrakt blomster fra LOP.

 

Hovedsaken på møtet var foredraget om Astrid Langjord v/ Kristian Halse.

alt

I foredraget kom Halse først inn på Astrid Langjords bakgrunn. Hun kom fra en bondeslekt, både hennes farfar og far var sterke personligheter, med svært ulike livssyn. Hun og hennes tre søsken mistet sin far tidlig.

Deretter tok Halse for seg Astrid Langjord som samfunnsmenneske. Hun var sterkt interessert og engasjert i bondenæringa. Hun hadde høye idealer og mål om norsk reisning. Hun var svært opptatt av målsaken og var første kvinne som ble valgt inn i styret i Noregs Mållag.

 

Skribenten Astrid Langjord.

Hun lenget ut, og det var kraftkilden i livet hennes. Hun hentet mye fra sitt eget liv i diktningen sin. Astrid Langjord har selv uttalt at hun skrev for å overleve. Halse gav oss noen eksempler på hennes dikt.

Vi som var så heldig å få høre det interessante og engasjerende foredraget til Halse, ble både opplyst og berørt av Astrid Langjords liv og diktning.    

På siste del av møtet orienterte Turid Mærhe Olsen om saker fra sentralstyret i LOP.

 

LOP vil fremme budsjettkrav til statsbudsjettet, LOP har drøftingsrett, men ikke forhandlingsrett.  

Kursutvalget i LOP vil organisere kurs der det inviteres to medlemmer fra hvert lokallag til å delta på kurs.

 

Gerd Lind                                                                                                                                                                        

@