Medlemsmøte 10. januar 2013

Åse Floa Steinrud ønsket alle velkommen og leste diktet ”Å vera i livet” av Haldis Moren Vesaas. Mens de frammøtte fikk kaffe og melkekake, orienterte Åse om det som skulle skje videre i møtet: Idé-dugnad og orientering v/nestleder Turid M.Olsen.

Dokumenter

@