Årsmøtet 2015

Vi hadde vårt årsmøte 12. februar 2015. Nestleder Turid Mæhre Olsen ønsket alle vel møtt og leste diktet GRÅSPURV av Sigrid Wågan. Hun orienterte deretter  kort om saklista.

Dokumenter

@