Referat fra medlemsmøtet 11. oktober 2018

Det var 29 stykker tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Turid Mæhre ønsket velkommen og leste et dikt «Gudegaven» av Sigrid Vågan. Hovedtema for medlemsmøtet var «Kosthold og trening for eldre» ved fysioterapeutene Marit Luktvasslimo og Kristina Abelsen.

   alt

Marit Luktvasslimo og Kristina Abelsen

 

Det ble et interessant og tankevekkende foredrag. Og mange av oss fikk vel en følelse av at vi har et forbedringspotensial både når det gjelder aktivitetsnivå og kosthold.

Vi fikk vite at det er en øking av diabetes type 2, og at 2/3 av eldre lider av fedme. Aktivitetsnivået går ned etter fylte 70 år. Det er også slik at fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Det er viktig å begynne med moderat aktivitet. Det ble sterkt understreket at hverdagsaktivitet er svært viktig. Det er faktisk slik at 150 min daglig aktivitet kan føre til 8 – 16 års flere funksjonsfriske år.

Det viser seg også at effekten av trening kan minske behovet for medisiner. Styrketrening en – to ganger i uken, kan f.eks. øke muskelstyrken til eldre over 90 år med 50 - 200 prosent.

Kommunens nettside har oversikt over ulike aktivitetstilbud. Frisklivsresept kan fås av lege og også ved henvendelse til NAV. Det er også mulig å henvende seg direkte til Kippermoen idrettssenter, eller til andre idrettssenter og fysikalske institutter for nærmere informasjon.

 

Kostråd

Vi skal spise ofte og lite, fem til seks måltider om dagen. Vi bør spise middag hver dag og da bruke 1/3 modellen – potet/grønnsaker/ fisk eller kjøtt. Proteinbehovet øker etter hvert som vi blir eldre. Behovet for vitaminer er uendret, bortsett fra vitamin D. Eldre tar ikke opp vitamin D på samme måte som yngre kan, fra sol og frisk luft.

Eldre trenger derfor tilskudd av vitamin D gjennom tran eller tran-tabletter. Mange eldre får i seg for lite væske i løpet av dagen, det er viktig å drikke vann eller juice ofte.

Etter foredraget om kosthold og trening orienterte Turid Mæhre Olsen om at Møteplassen er flyttet fra bedehuset til foajeen i Kulturhuset/kinoen. Det er byttet dag fra tirsdag til torsdag kl.11.00 – 14.00.

Det ble også orientert om at det blir arrangert et LOP kurs i Oslo 5. – 6. april 2019. Tema er ikke endelig bestemt, men trolig vil blant annet pensjon, og drøftingsrett / forhandlingsrett være aktuelle tema.

Det ble spørsmål om hvor ofte LOP – bladet kommer ut, og det er fire ganger i året.

Tema for neste medlemsmøte er brannsikring.

 

Gerd Lind
Sekr.