Årsmelding for 2017

På årsmøtet 08.02.2018 ble årsmeldingen lagt fram av leder Turid Mæhre Olsen. Den viste at det har vært god aktivitet og godt oppmøte. 

I løpet av året som har gått, har det vært seks medlemsmøter med mange interessante temaer og dyktige foredragsholdere. Blant annet tema som «Da strømmen kom til Helgeland» av Hans Pedersen, Mannequinoppvisning, foredrag om Astrid Langjord av Kristian Halse.   

Vi har hatt orientering om digitale tjenester, og tilbud om datakurs. Der var det mange som meldte seg på. Vi har hatt to veldig flotte turer, en vårtur til Skålvær og en høsttur til Inderdalen gård. Det var god oppslutning om begge turene og fornøyde turdeltakere.

For neste år skal vi blant annet på en tur i juni til Wang brygga i Bardal og en tur i september til Nasjonalbiblioteket i /eventuelt til Brønnøy registeret i Brønnøysund. Ellers ordinære medlemsmøter – som er åpne for alle – med bl.a. tema som kosthold og trening for eldre, brannsikring, juridisk orientering om arv og rettigheter m.m.

Konstituering av nytt styre

Turid Mæhre Olsen leder, valgt av årsmøtet

Kjell Langlien                        -  fortsetter som nestleder

Mary Anne Nordgaard           -  forsetter som kasserer

Gerd Lind                               -  fortsetter som sekretær

Randi Kampestuen                -  styremedlem og vara som sekretær

@