Referat fra medlemsmøtet 12. mars 2020

Det var 17 stykker tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Turid Mæhre Olsen ønsket velkommen og siterte noen velvalgte ord fra Agathe Christie om å leve livet og gleden med å leve.

Hovedtema på møtet var en orientering fra HLF Vefsn (Lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund).

Hilde Valrygg Vik fra HLF Vefsn var invitert til medlemsmøtet i LOP for å gi en orientering om arbeidet for hørselhemmede som gjøres av hørselforeningen.

Visjonen til HLF er å gjøre hverdagen enklere for brukerne av høreapparat.

alt

                        Hilde Valrygg Vik

                       

Hilde Valrygg Vik er medlem i den lokale hørselforeningen, og er en av åtte Likepersoner (er avhengig av høreapparat) som alle har utdannelse fra HLF sentralt. Likepersonene gjør en viktig jobb som gode samtalepartnere og kan hjelpe til med å mestre hørselstap. De er engasjerte frivillige og har taushetsplikt.

Det er 800000 i Norge som har høreapparat og av de er det 300000 som ikke bruker det. Det er vanlig at man trenger ca. 3 mnd. på å venne seg til å bruke apparatet.

Hun understreket at det er viktig at høreapparatet blir nøyaktig tilpasset av en audiograf. Bruk gjerne lang tid, inntil 6 mnd. hvis du ikke er fornøyd. Er du fremdeles ikke fornøyd, anbefales det å prøve forskjellige typer.

Det er kun ½ stilling som audiograf ved sykehuset i Mosjøen, det bør være en full stilling.

De fleste over 80 år har nedsatt hørsel. Det er en utfordring å føre daglig tale. Mange kan bli misforstått og oppfattet som dement, mens det er problemer med å høre hva som blir sagt, som er problemet. Derfor bør alle som blir utredet for demens også bli sjekket for hørselsvikt.

HLF jobber med forebygging, behandling og rehabilitering. For barn og ungdom med hørselshemming er det også viktig å bli selvstendig og oppleve mestring. Det er mange som opplever å bli undervurdert og sosialt utenfor både på skolen og i fritiden.

Det er viktig å forebygge hørselsskader hos barn og unge. Bruk øretropper på konserter, russetreff, m.m. Har man f.eks. først fått tinnitus (øresus) så er det vanskelig å gjøre noe med det.

Det var en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder som ga en meget interessert forsamling mye nyttig informasjon om hvordan det er å ha hørselshemming, hvilke rettigheter en har når det gjelder høreapparat, og hvordan vi som hører brukbart skal forholde oss. Vi skal blant annet ikke rope til hørselshemmede, ikke holde for munnen når vi snakker og ikke stå foran et vindu. Hørselshemmede trenger å se munnen til den som snakker.

Etter foredraget fra Hilde Vik orienterte Turid Mæhre Olsen kort om at styremøte angående forberedelse til Landsmøtet blir et telefonmøte. Det er uklart om Landsmøtet blir i juni som planlagt. Det vil avhenge av hvordan smitten av korana viruset utvikler seg.

 

Gerd Lind
Sekretær

@