Medlemsmøte 9. januar 2014

MEDLEMSMØTE 09.01.2014 KL. 12:00 i Storsalen på Kulturverkstedet.

Tema 1: Lær å snakke etter slag v/Hanna Jensen.
Tema 2: Idédugnad 2014.

avisartikkel

Dokumenter

@