Medlemsmøtet 11. mai 2017

Det var 36 stk. tilstede på medlemsmøtet på Kulturverkstedet. Leder Turid Mæhre Olsen ønsket velkommen til de frammøtte og ba Åse Floa Steinrud og Tove Wika komme fram og ta i mot blomster og gave som takk for en lang og flott innsats for lokallaget.

De har begge vært med fra oppstarten i 2006 og helt fram til årsmøtet 09.02.2017. Da trakk de seg, Åse Floa Steirud som leder og Tove Wika som sekretær. De har begge lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for laget. Det var Åse Floa Steinrud som var initiativtaker for dannelsen av lokallaget, og fikk med seg et styre med bl.a. Tove Wika. De to var nå de siste fra det opprinnelige styret.

alt

Etter årsmøtet består styret av: Leder Turid Mæhre Olsen, Nestleder Kjell Langlien, sekretær Gerd Lind, Mary Anne Nordgaard og Anny Andersen -forfall – for henne møtte vara Bjørg Olsen.

alt

 

Tur til Skålvær 15.juni

Turid Mæhre Olsen orienterte om tur til Skålvær og delte ut program for turen og påmeldingsliste ble sendt rundt.

Det blir avgang med buss kl 07.00 fra Mosjøen til Sandnessjøen. Oppmøte ved Odd – Fellow huset. Det er avgang med båt fra Sandnessjøen kl. 08.25. Det blir en rundtur med lokal guide på ca 3 t før båten ankommer Skålvær.

Leder opplyst om muligheten for overnatting på Skålvær dersom noen skulle ønske det.

 

Mannequin - oppvisning

Det ble vist både herre – og dameklær fra Chaplin. Konferansier var Rita Vangen fra Chaplin. Hun orienterte kort om plaggene som ble vist av sporty og flotte mannequiner.

Turid Mæhre Olsen, Mary Anne Nordgaard, Britt Bjørnå, Anna Sørhøy, Kjell Nordgård og Sjalg Wika viste fram mange fine antrekk, både til hverdags og fest, til stor applaus fra forsamlingen.

alt

 

Til slutt orienterte Turid Mæhre Olsen fra sentralstyrets arbeid.

LOP har mange saker som skal opp på landsmøtet. Det er mange saker som er viktige for medlemmene, og kanskje særlig sak om alderspensjonene.

Det vil bli reist sak på landsmøtet om at alderspensjonene må reguleres lik lønnsveksten for de yrkesaktive. Inntil myndighetene er villig til å gjennomføre dette prinsippet, må i alle fall pensjonsreformens gjennomsnitt av lønns – og prisveksten gjennomføres i praksis.

Det ble også pekt på at i medlemsbladet til LOP, finnes mye god informasjon om hvilken hjelp medlemmene kan få ved å henvende seg til ulike fagfolk innenfor LOP - systemet.

 

Gerd Lind

@